Járványügyi intézkedési terv

Járványügyi intézkedési terv a 2021/2022-es tanévben

 1. Az iskolánkban 7 órától van pedagógus ügyelet. A gyerekek lehetőség szerint 7:30 és 7:40 között érkezzenek.
 2. Az osztályok számára kijelölt bejáratok:
  – Árpád úti bejárat: 7. a és 8. b
 3. – 1.bejárat (főbejárat): 3. a, 2. a, 8. a, 4. b
  – 2.bejárat (konténer melletti): 4. a, 1. b, 1. a, 7. b

  Gyülekezeti épület:

  • lelkészi iroda felől: 5.a
  • átjáró folyosó: 6. a
  • Gazdasági iroda épülete: 6. b
 4. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 5. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy beteg, lázas gyermeket semmiképp ne engedjenek iskolába!
 6. A szülők és más (az intézménnyel jogviszonyban nem álló) személyek az iskola épületébe, a tantermekbe nem léphetnek be!
 7. A gyermeket az iskolába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy – a koronavírus elleni védettség igazolása nélkül – az intézmény udvarára beléphet. Az iskola előtt és az udvaron való várakozásnál a szülők, hozzátartozók ügyeljenek a megfelelő távolságtartásra, kerüljék a csoportosulást!
 8. A fogadóórákat és a szülői értekezleteket online tartjuk. A szaktanárokkal a Kréta és a Teams felületén, illetve telefonon egyeztethetnek. A pedagógusok elérhetőségeit (e-mailcímek) az Erőss-üzenőben vagy az iskola honlapján találják meg.
 9. Kérjük, hogy hivatalos ügyintézés céljából lehetőleg telefonon (54/470-692) vagy e-mailben (erossisk@erossisk.hu) keressék a titkárságot. A hivatalos ügyet intézők csak előre egyeztetett időpontban, az intézményvezető engedélyével léphetnek be az épületbe.
 10. 2021. december 1-től a belépés csak akkor engedélyezhető, ha az iskolába érkező külsős személy a védettségi igazolványát/igazolását vagy az applikációt felmutatta.
 11. Kérjük, hogy az ügyintézés céljából érkező külsős személyek az intézménybe lépéskor viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot, és használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!
 12. Amennyiben koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van a gyermeknél, a szülő kötelessége, hogy minél hamarabb értesítse a tanuló osztályfőnökét, illetve az iskolát: e-mailben (erossisk@erossisk.hu) vagy telefonon (54/470-692) vagy az E-Kréta felületén (COVID-bejelentő).
 13. Kérjük, hogy a gyermekek és az iskola dolgozói az épületbe való belépésnél használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket!
 14. A kézmosásra továbbra is különös figyelmet kell fordítani. A folyosón és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítők mellett a szappanos kézmosás és papírtörlő használata javasolt. (Saját kézfertőtlenítő is használható.)
 15. Az iskola közösségi tereiben (folyosón, mosdókban) kérjük az orrot és szájat eltakaró maszk használatát a tanulóktól és iskolánk valamennyi dolgozójától. A levett maszkot a tanulóknak a táskájukban, zacskóban kell tartani. Felhívjuk a figyelmet a mosható maszkok rendszeres tisztán tartására, fertőtlenítésére.
 16. A templomi alkalmakon (hétkezdő áhítat, Istentiszteletek) kérjük a tanulóktól és a pedagógusoktól is az orrot és szájat eltakaró maszk használatát.
 17. Iskolánk gondoskodik a folyamatos fertőtlenítésről, szellőztetésről, a kézmosási szabályok és tüsszentési etikett megismertetéséről. Kérjük a szülőket is, hogy erősítsenek rá erre.
 18. A testnevelés órák időjárás függvényében az iskola sportpályáján lesznek megtartva, ezért a gyermekek számára váltóruha, illetve melegítő legyen a tornazsákban.
 19.  A tanuló a gyermekétkeztetést helyben, az iskola ebédlőjében veheti igénybe. Elvitelre csak betegség esetén van lehetőség. A hiányzó tanulók hozzátartozói 11:15-11:45 között vihetik el az étkező konyhájáról a gyermek ebédjét. Kérjük, ne lépjenek be az étkezőbe, a konyhát a hátsó ajtó felől közelítsék meg. Más indokkal – az étkező területéről – ételt kivinni nem lehet. Abban az esetben, ha a gyermek nem kíván élni az intézményben nyújtott közétkeztetés lehetőségével, a háztartásban készült étel melegítésére – a járványhelyzetre való tekintettel – nincs lehetőség. Hideg élelem elfogyasztására továbbra is van mód az iskola étkezőjében. A fenti szabály alól csak a speciálisan étkező tanulók kivételek.
 20. Az étkezőben a gyermekek által használt evőeszközök, poharak, tányérok megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatására, az evőeszközök, a tízórai és uzsonna egyéni csomagolására fokozott figyelmet fordítunk.
 21. Kérjük, hogy a tízóraihoz minden gyermek saját kulacsban hozzon folyadékot, a műanyag poharak használata kerülendő.
 22.  Az iskolai szűrővizsgálatok megfelelő óvintézkedések mellett meg lesznek tartva.
 23.  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
 24.  A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az intézményvezető alapos indok esetén igazoltnak tekintheti a tanulói távolmaradást.  A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy

– az intézményben, illetve az oda- és hazaúton fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális veszélye;

– az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóval egy háztartásban élő személyekre;

– a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.

A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak.

 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 2. Amennyiben egy köznevelési intézményben egy gyermek, tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható.
 3. A fertőzéssel érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az iskola a Teams felületén keresztül gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét a Teams felületén keresztül, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatjuk.
 4. 2022. január 15-től az Operatív Törzs egész osztályra vonatkozóan nem rendel el tantermen kívüli, digitális munkarendet.

Püspökladány, 2022. január 26.

Üdvözlettel:
az Intézmény Vezetősége